Regulamin

Regulamin ośrodka

 

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

• Naszym obowiązkiem jest zapewnić Państwu, warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
• Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja odpadów na : papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, plastik i metal.
• Osoby odwiedzające gości Ośrodka powinny być zgłaszane właścicielom Ośrodka oraz mogą przebywać na jego terenie wyłącznie do godziny 22:00. Nocleg osób odwiedzających możliwy jest wyłącznie za zgodą właścicieli lub dodatkową opłatą.
• Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. O wystąpieniu uszkodzeń należy poinformować właściciela niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
• Zachowanie gości korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym osobom.
• Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki na terenie obiektu.
• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
• W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
• Zabronione jest wnoszenie grilla na taras domku.
• Zabronione jest przesuwanie i wynoszenie na zewnątrz rzeczy znajdujących się na wyposażeniu domków.
• W przypadku skrócenia terminu, właściciel obiektu nie zwraca kosztów zadeklarowanego pobytu.
• W przypadku stwierdzenia rażącego nieprzestrzegania regulaminu, właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zwrotu kosztów zadeklarowanego pobytu.
• Na koniec pobytu Gość pozostawia domek w należytym porządku, zgłasza domek do sprawdzenia i oddaje klucz właścicielom Ośrodka.

Właściciel Ośrodka